หน้าแรก - led gu10 35w

led gu10 35w

recessed led downlights
recessed led downlights

2022-10-7

How to choose the right recessed LED downlights Downlights are a popular lighting fixture for both homes and businesses. There are a variety of downlight styles available on the market, but the most popular type is the recessed LED downlight. When shopping for recessed LED downlights, it is important to consider the size and shape of the light fixture. You also need to decide what type of light output you want. There are several different types of LED downlights available, so it is important to choose the right one for your needs. Benefits of recessed LED downlights There are many benefits of recessed LED downlights. Some of these benefits include energy savings, longer life spans, and better light quality. LED downlights use a fraction of the energy of traditional light bulbs, making them a more environmentally friendly option. They also have a longer life span, meaning that you will not have to replace them as often. Additionally, LED downlights emit a much brighter light than traditional bulbs. This makes them ideal for use in task lighting applications, such as under cabinets or in closets.
dimmable led table lamp bedroom
dimmable led table lamp bedroom

2022-10-7

What are the benefits of using a dimmable LED table lamp for bedroom? There are many benefits of using a dimmable LED table lamp for bedroom. Firstly, LED table lamps are more energy-efficient than traditional light bulbs, meaning they will save you money on your energy bills in the long run. Additionally, LED table lamps produce less heat than traditional light bulbs, making them a safer option for use in bedrooms. LED table lamps also come in a variety of different styles and colours, so you can find the perfect lamp to match your bedroom décor. Finally, LED table lamps can be dimmed, allowing you to create the perfect level of light for reading or relaxing in bed. There are many benefits to using a dimmable LED table lamp before bedtime. For one, the light can help to relax your mind and body, making it easier to fall asleep. Additionally, the lamp can help to regulate your body's natural sleep-wake cycle, or circadian rhythm. By using a dimmable LED table lamp in the evening, you can help your body prepare for a good night's sleep. This table lamp is perfect for your bedroom. It has a dimmable LED light, so...
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED พร้อมการชาร์จแบบไร้สายทำให้ชีวิตสะดวกยิ่งขึ้น
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED พร้อมการชาร์จแบบไร้สายทำให้ชีวิตสะดวกยิ่งขึ้น

2022-9-28

LED table lamps are growing in popularity, and for good reason. Not only do they provide more aesthetically pleasing light than traditional fixtures, but they also have a range of additional features that can make our lives easier.     How does the led table lamp with wireless charging work? LED table lamps are a popular choice for home and office lighting. They are available in a variety of shapes and sizes and vary in price. One of the features that makes LED desk lamps popular is that they can be equipped with wireless charging pads. This means you can charge your phone or other device without plugging it in. How does the led table lamp with wireless charging work? The charging pad mounts to the bottom of the lamp, and it uses inductive charging to transfer power to your device. When you place your device on the charging pad, it will start charging. The charging pad uses a magnetic field to generate an electrical current in the device, which charges the battery.     What are the benefits of led table lamps with wireless charging? There are many benefits to having an LED table lamp with wireless charging. Perhaps...
smart downlights
smart downlights

2022-9-23

Benefits of a smart downlight There are many benefits of installing a smart downlight in your home. Some of these benefits include energy savings, convenience, and security. Energy Savings: A smart downlight can help you save money on your energy bill. Many smart downlights are LED bulbs, which use up to 80% less energy than traditional bulbs. Convenience: A smart downlight can be controlled with a smartphone or other mobile device. This allows you to control the light from wherever you are. Security: A smart downlight can help you feel safer in your home. Some smart downlights can be set to turn on or off at certain times, which can make it appear as if someone is home even when you are not. 3. How to choose the right smart downlight for your home Downlights are a popular lighting choice for many homeowners because they offer a combination of form and function. The key to finding the right downlight for your home is to consider the style of your space, the type of bulbs you want to use, and your budget. When choosing a downlight, it's important to think about the style of your home. If you have a traditional...
how to change downlight led
how to change downlight led

2022-9-22

What are the steps involved in changing a downlight LED? There are a few simple steps involved in changing a downlight LED. The first step is to turn off the power to the light by flipping the switch in the wall. Once the power is off, unscrew the light cover and remove it. Next, unscrew the old LED and remove it. Finally, screw in the new LED and replace the light cover. Once the power is turned back on, the new LED should be shining brightly. What are some common mistakes people make when changing a downlight LED? There are a few common mistakes people make when changing a downlight LED. One is not checking the voltage of the LED before purchasing it. Another is not checking the size of the hole in the housing before purchasing the LED. It is also important to make sure the LED is the right color temperature. What are some tips for ensuring a successful change of a downlight LED? There are a few things that you can do in order to ensure a successful change of a downlight LED. First, make sure that you have the right tools for the job. Some common...
หลอดไฟหรี่แสงได้สำหรับติดตั้งแบบปิด
หลอดไฟหรี่แสงได้สำหรับติดตั้งแบบปิด

2022-7-28

Let's jump right in and see what an enclosed light fixture is. The most common are spherical or dome lights on the ceiling. Most homes have these multipurpose lights, which are flush with the ceiling. They are good at illuminating large rooms with ease. But they're not the easiest bulbs to replace! So, all the more reason to make your hard work worthwhile than to end up with the wrong LED bulb inside. Enclosed fixtures are any fixtures with close-up surrounds. This usually does not include the lampshade. Often, enclosed light fittings are the preferred lighting design for areas suitable for spotlight lighting, such as food preparation areas, or for mood lighting, such as lounges or bedrooms. These LED bulbs are specifically designed to fit tightly in a housing without overheating the bulb. They will regulate the current better to regulate the temperature, prolong the life of the LED and provide a better LED experience. There are also LED alternatives that replace the entire enclosed light fixture with an LED light fixture that lasts longer and doesn't consume as much power in the process.
ขอแนะนำให้ใช้โคมดาวน์ไลท์แบบฝัง
ขอแนะนำให้ใช้โคมดาวน์ไลท์แบบฝัง

2022-4-30

Recessed downlights are metal lights that mount above the ceiling line. The light fixture is fixed in a hollow opening in the ceiling, giving the impression of light coming from the hole. Lighting is directed downwards, similar to a wide floodlight or spotlight. Features of recessed lighting Recessed lighting requires a lot of ceiling wiring. The lighting system has a luminaire-to-luminaire connection, with all luminaires connected in series via a single cable Recessed lights have three main parts: shell prune Light bulb Concave light. The visible part of the lamp constitutes the decoration. When you look up at that light, you can see the decoration. The edges of the trim pieces are lightly lined. During installation, the clamp itself forms an enclosure that plugs into the ceiling. The housing unit consists of a lamp socket and the last part is the bulb, which is inserted into the recessed light fixture. There are various bulbs on the market depending on the amount of light required.       Why Recessed Lights The use of recessed lights promotes the minimalism of the room. Recessed lights brighten up the room without the clutter like ceiling lights. These lights are the best choice for...
แล้วโคมดาวน์ไลท์ติดพื้นผิว home-luce ล่ะ
แล้วโคมดาวน์ไลท์ติดพื้นผิว home-luce ล่ะ

2022-1-19

Now downlights can be seen everywhere, whether in shopping malls or at home, downlights can be seen everywhere, and the installation methods of downlights are also clearly installed and hidden. Most of the ones I see are more concealed, so it looks more beautiful. Downlights are also divided into bathroom downlights, adjustable downlights, outdoor downlights, etc.       What is a surface mounted downlight 1. The surface mounted downlight is a kind of downlight, which is just the opposite of the concealed downlight. Its characteristic is that it will maintain the overall unity of the architectural decoration, and will not destroy the beauty of the decoration if the lamps are installed. 2. Downlights do not occupy space, which can increase the soft atmosphere of the space. If you want to create a warm feeling, you can try to install multiple downlights to reduce the pressure of space. Generally, it is used more in hotels, homes, and cafes. Downlights do not occupy any space, and can also increase the soft atmosphere of the space. If you want to create a warm feeling, you can install a few more downlights to reduce the pressure of the space. Generally, it is used...
หลอดไฟสปอตไลท์แบบ LED มีประโยชน์อย่างไร
หลอดไฟสปอตไลท์แบบ LED มีประโยชน์อย่างไร

2022-1-5

LED spotlights are currently the most concerned energy-saving and environmentally friendly pled spotlights roducts. More and more lamps and lanterns use LED as the light source, and the most praised of them are LED lamps, because the price of LED spotlights is lower than other LED lamps.     1. LED spotlight bulbs can be driven by low-voltage DC: it has the advantages of small load, small interference, and low requirements for the use environment. LED spotlight bulbs can better control the composition of the luminous spectrum, so they can be well used for local or key lighting in museums and exhibition halls.   2. The light-emitting direction is very strong: the brightness attenuation is much lower than that of traditional light sources, and the price of led spotlight bulbs is for civilian use.   3. Very fast response time: in microseconds, as soon as the switch is turned on, it will light up immediately, without delay and flashing 4. The light energy concentration is very high: it is concentrated in a small wavelength window with high purity. 5. LED is a semiconductor device with a long service life, generally between 50,000-100,000 hours. Even frequent switching will not affect the service...
หลอดไฟ LED หรี่แสงได้-GU5.3 Pro ภายนอก Dim
หลอดไฟ LED หรี่แสงได้-GU5.3 Pro ภายนอก Dim

2022-1-5

ชื่อสินค้า 1. mr16 dimbar led 2. หลอดไฟ led หรี่แสงได้ 3. 7.5 w gu10 led หมายเลขสินค้า MR-01(301075) ไดร์เวอร์ External Dimming กำลังวัตต์ 7.5W ฟลักซ์ส่องสว่าง 550lm การแสดงผลสี Ra90 มุมลำแสง 15/24/36/60 หรี่แสงได้ ใช่ อุณหภูมิสี 2700K/3000K/4000K/6500K ฮีทซิงค์อะลูมิเนียมอัลลอยด์สะท้อนแสง PC แหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ COB สีของตัวโคมไฟ สีเงิน แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) AC220~240V SDCM 3 ขั้นตอน การรับประกัน 5 ปี ตัวประกอบกำลังไฟปราศจากการกะพริบ 5 ปี 0.85 การหรี่แสงได้ ขอบนำและขนาดขอบต่อท้าย φ46*50 มม. เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบปิด ใช่ อายุการใช้งาน 40,000 ชม.  
gu10 เฉพาะจุด-GU10 ECO
gu10 เฉพาะจุด-GU10 ECO

2021-9-9

ชื่อสินค้า 1. gu10 led dimbar 2. gu10 dimbar led 3. gu10 narrow spot Item No. GU-01(201055) Wattage 5.5W Luminous Flux 410lm Color Rendering Ra97 Beam Angle 15/24/36/60 Dimmable YES Color Temperature 2700K/ 3000K/4000K/6500K ฮีทซิงค์อลูมิเนียมสะท้อนแสง PC แหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ COB สีเงิน แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) AC220~240V/AC120V SDCM 3 ขั้นตอนการรับประกัน 5 ปี Flickering Flicker Free Power Factor 0.85 Dimmability Leading Edge & Trailing Edge Size φ54*50mm เหมาะสำหรับ Closed Fixture YES Certification CE ออกโดย Dekra Lifespan 40,000hrs
mr16 cri 90-GU5.3 Pro(301055)
mr16 cri 90-GU5.3 Pro(301055)

2021-9-9

ชื่อผลิตภัณฑ์ 1. led spotlight 12v 2. mr16 gu5.3 12v 3. mr16 cri 90 Item No. MR-01(301055) Driver Built-in Dimming Driver Wattage 5.5W Luminous Flux 410lm Color Rendering Ra97 Beam Angle 15/24/36 /60 หรี่แสงได้ ใช่ อุณหภูมิสี 2700K/3000K/4000K/6500K ฮีทซิงค์อะลูมิเนียมอัลลอยด์สะท้อนแสง PC แหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ COB สีของตัวโคมไฟ สีเงิน แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) AC/DC12V SDCM การรับประกัน 3 ขั้นตอน ไม่มีการสั่นไหว 5 ปี ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 0.85 การหรี่แสงได้ ขนาดขอบต่อท้าย φ46*50 มม. เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบปิด ใช่ อายุการใช้งาน 40,000 ชม.

ข่าวล่าสุด

 • 2022-10-15

  เลือกโคมไฟตั้งโต๊ะไร้สายกลางแจ้ง

  กำลังมองหาโคมไฟตั้งโต๊ะกลางแจ้งที่มีสไตล์และใช้งานได้ดีอยู่ใช่หรือไม่? มองไม่ไกลจากโคมไฟตั้งโต๊ะไร้สายกลางแจ้ง! โคมไฟนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่กลางแจ้งของคุณ และการออกแบบแบบไร้สายทำให้คุณสามารถวางได้ทุกที่ตามต้องการ โคมไฟตั้งโต๊ะไร้สายคืออะไร? โคมไฟตั้งโต๊ะแบบไร้สายเป็นโคมไฟที่ไม่ต้องเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับเพื่อให้ทำงานได้ แต่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวแทน นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโคมไฟที่จะใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีปลั๊กไฟ เช่น ห้องนอนหรือห้องอ่านหนังสือ ประโยชน์ของการใช้...

  ดูรายละเอียด
 • 2022-5-6

  เลือกโคมไฟตั้งโต๊ะอย่างไรให้เหมาะกับคุณ

  Are you looking for the perfect table lamp for your living room? If so, you've come to the right place! We have a wide selection of table lamps to suit any living room. There are a few things you need to consider when choosing the perfect desk lamp for your living room. First, consider the overall style of the room. Do you want a more traditional look or a more modern look? This will help you narrow down your choices. Mary is in the market for a new lamp. She just moved into a new apartment and wanted to add a little personality to her living room. She browsed the light fixture selection in the store but couldn't seem to...

  ดูรายละเอียด
 • 2022-7-25

  เหตุผลที่คุณควรเลือกสปอตไลท์ led dimbar

  ฉันเชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยกับหลอดไฟ LED และเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน สปอตไลท์เป็นแหล่งกำเนิดแสงแบบจุดชนิดพิเศษที่เปล่งแสงไปในทิศทางเดียว สปอตไลท์เปล่งแสงคล้ายโคน ซึ่งสอดคล้องกับสปอตไลท์ที่เราเห็นในความเป็นจริง แสงของมันเล็ดลอดออกมาจากจุดเดียว แผ่แสงเป็นกรวยไปในทิศทางเดียว สปอตไลท์ใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิดแสงแบบจุดที่มีช่วงเชิงมุมจำกัด สามารถใช้สปอตไลท์เพื่อจำลองแหล่งกำเนิดแสง เช่น เวที ไฟหน้ารถ ไฟฉาย และโคมไฟตั้งโต๊ะในสถานการณ์จำลองภาพดิจิทัลแฝด ข้อดีและข้อเสียของสปอตไลท์นำหรี่แสงคืออะไร? ข้อดีคือ 1. ขนาดเล็กและความสว่างสูง,...

  ดูรายละเอียด
 • 2022-3-29

  ผู้ผลิตหลอดไฟควรเลือกอย่างไร

  เมื่อมีการขายผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ผู้บริโภคสนใจคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนั้นสำหรับหลอดไฟ ผู้ผลิตหลอดไฟจะกำหนดอายุการใช้งานของหลอดไฟและชื่อเสียงด้านการขายในตลาด แล้วผู้ผลิตหลอดไฟควรเลือกอย่างไร? เลือกผู้ผลิตหลอดไฟเพื่อดูเทคโนโลยี เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ใด ๆ มีทีมงาน R&D มืออาชีพ และความรับผิดชอบของทีมคือวิธีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากระดับปกติไปสู่ระดับขั้นสูงขึ้น ดังนั้นในการเลือกผู้ผลิตหลอดไฟจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความแข็งแกร่งของตัวบริษัทเองและ...

  ดูรายละเอียด
 • 2022-1-6

  โคมไฟข้างเตียงพร้อมลำโพงบลูทูธ ให้คุณสัมผัสความสุขใต้โคมไฟได้

  เมื่อคุณนึกถึงการฟังเพลง คุณนึกถึงอุปกรณ์ใด โทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง และโคมไฟข้างเตียงพร้อมลำโพงบลูทูธ คำตอบของคุณคือไม่ แต่เมื่อคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มืดมิด คุณจะนึกถึงบทบาทของเขาและทำให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอน คุณชอบโคมไฟแบบนี้หรือไม่? เมื่อคุณกลับถึงบ้าน หากคุณมีโคมไฟตั้งโต๊ะพร้อมลำโพง Bluetooth ในบ้านของคุณ ให้เปิดสวิตช์ Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณ แล้วเสียงเพลงจะเล่นเพลงที่คุณคุ้นเคยได้ตลอดเวลาภายใต้แสงไฟจากโคมไฟ 1. มีประโยชน์อย่างไร? ด้วยโคมไฟตั้งโต๊ะ led พร้อมลำโพงบลูทูธ คุณสามารถฟังเพลงโปรดของคุณเมื่อคุณเปิด...

  ดูรายละเอียด
 • 2022-9-6

  วิธีการเลือกโคมดาวน์ไลท์แบบติดพื้นผิวให้เหมาะกับบ้านของคุณ

  เมื่อพูดถึงการปรับปรุงบ้าน การจัดแสงเป็นปัจจัยสำคัญ เมื่อพูดถึงการจัดแสง การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณต้องทำคือประเภทของแสงที่จะใช้ โคมดาวน์ไลท์แบบติดตั้งบนพื้นผิวคืออะไร? โคมดาวน์ไลท์ติดพื้นผิวเป็นโคมไฟที่ติดตั้งบนพื้นผิวโดยตรง เป็นที่นิยมทั้งในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์และมีให้เลือกหลายรูปแบบและเสร็จสิ้น ข้อดีอย่างหนึ่งของดาวน์ไลท์แบบติดตั้งบนพื้นผิวคือติดตั้งง่ายมาก โคมดาวน์ไลท์แบบติดตั้งบนพื้นผิว: ข้อดีและตัวเลือก โคมดาวน์ไลท์เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการส่องสว่างในพื้นที่ และด้วยเหตุผลที่ดี มีประโยชน์มากมาย เช่น ติดตั้งง่ายและวิธีที่ดี...

  ดูรายละเอียด