llamba tavoline per sallon
Faqja kryesore - Blog - Informacioni i Industrisë - Si të vendosni llambat e tavolinës për dhomën e ndenjes

Si të vendosni llambat e tavolinës për dhomën e ndenjes

time: 2022-01-14 view:1458

Nowadays, there are various kinds of furniture and decorations in the home. For example, some people like to display some figures, and some people like to put table lamps in the living room, which can be used as decoration and lighting. However, there are still many people who put table lamps in the living room. I don’t know that there are many particulars about the placement of table lamps, so let’s take a look at how the table lamps in the living room should be placed.

1. When placing  llamba tavoline per sallon, we need to pay attention to lighting, as well as the placement of positions. The table lamps cannot be placed near the sofa when laying out. This will affect the vision of guests and family members. If you choose our table lamp, you can choose to arrange it in the northwest.

2. When purchasing a table lamp, the material, shape and matching of the lamp can be selected according to the decoration of the living room. It is best to choose a versatile table lamp in the living room. Our table lamp is made of aluminum alloy and zinc alloy. It’s a modern style.

3. In the living room or other indoor spaces, most people will choose warm lighting, which makes the whole home feel very warm. It is not recommended to use colored table lamps indoors, especially table lamps with red light sources, which will make you feel too excited and easily generate anxiety. When using a desk lamp, it mainly depends on the color of its light source. The color of the desk lamp is the color of the light source. Try to choose a desk lamp with a warm tone.

 

What kind of table lamp is suitable for the living room?
a. Placing table lamps in the living room Generally, we will consider the light source according to the size of the space area of ​​the home. The common light sources in our life are: incandescent lamps, energy-saving lamps, fluorescent lamps, etc. It is recommended that the table lamps in the living room are best to choose warm colors.

b. Next, we must consider its height, area, size and other aspects. Generally, the size of the lamp placed in the living room should not be larger than 80 cm. Otherwise, it will affect the beauty and incompatibility of the living room. If the size is too high, it will also give people a sense of depression.

 

c. In terms of choosing table lamps, you can choose the color you like, but it is best not to be too bright, as colorful table lamps placed in the living room will cause a kind of fatigue to people’s visual nerves.

The above is about how to place the table lamps for living room and what kind of table lamp is suitable for the living room. I hope our introduction will help you. If you want to know more, please na kontaktoni.

Etiketa: , ,

           

Lajmet e fundit

 •                

  2021-12-1

  Flisni për trendin e zhvillimit të llambave tavoline të rikarikueshme pa tel në vitet e fundit

  Vitet e fundit, industria e llambave të tavolinës në Kinë ka shfaqur një trend të rritjes së shpejtë. Ka më shumë se 5000 kompani që prodhojnë pajisje ndriçimi LED në Kinë. Megjithëse teknologjia kryesore e industrisë së ndriçimit LED është zotëruar kryesisht në vende të tilla si Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Në këtë kontekst, disa kompani kanë përshpejtuar ritmin e inovacionit teknologjik, kanë përmirësuar proceset e prodhimit dhe kanë përmirësuar efektivisht efikasitetin e prodhimit dhe cilësinë e llambave tavoline të rikarikueshme me valë. Sipas të dhënave nga institucionet kërkimore, që nga viti 2010, norma mesatare e rritjes së shitjeve vendase të llambave tavoline LED ka arritur në 35%. Shkalla e penetrimit të familjeve në tregjet jashtë shtetit është 80%. Tregu i llambave të tavolinës së karikimit me valë është në rritje nga viti në vit....

  Shiko detajet
 •                

  2023-4-26

  Versatile and Convenient Portable Battery Table Lamp

  In today's world, we rely heavily on technology and electronic devices. And with that comes the need for power. Portable batteries have become an essential item for anyone on the go. However, what happens when you need a source of light as well? That's where the versatile and convenient portable battery table lamp comes in. The portable battery table lamp is a small, lightweight lamp that can be taken anywhere. It runs on a rechargeable battery, so you don't need to worry about finding an outlet or replacing batteries. It's perfect for camping trips, power outages, or even as a reading lamp. One of the best things about this lamp is its versatility. It can be used as a table...

  Shiko detajet
 •                

  2023-5-2

  Portable Battery Table Lamp: The Ultimate Solution for Illumination on the Go

  Introduction: In today's fast-paced world, people are always on the move, whether it's traveling, commuting, or just running errands. In such a scenario, having a reliable source of illumination is crucial. This is where the portable battery table lamp comes into play, providing a convenient solution for all your lighting needs on the go. In this article, we shall explore the various benefits of a portable battery table lamp and why it is the ultimate solution for illumination on the go. Portability: The primary advantage of a portable battery table lamp is its portability. Unlike traditional table lamps that require a direct power source, a portable battery table lamp is powered by a rechargeable battery, allowing you to take it...

  Shiko detajet
 •                

  2023-5-8

  Portable Battery Table Lamp: Convenient Lighting Anywhere, Anytime

  In today’s fast-paced world, convenience is key. We often find ourselves on the go, whether it’s for work or leisure. And when we need to work or relax, we need good lighting. The solution? A portable battery table lamp. A portable battery table lamp is a stylish and practical accessory that allows you to have good lighting wherever you go. It’s compact, lightweight, and easy to carry, making it perfect for travel, camping, or simply moving from room to room. One of the biggest advantages of a portable battery table lamp is that it doesn’t require an electrical outlet. It’s powered by a rechargeable battery, which means you can use it even if there’s no power source nearby. This makes...

  Shiko detajet
 •                

  2021-9-6

  Rreth aplikimit dhe funksionit të llambës LED gu10 me errësim

  Standardi i jetesës po përmirësohet gradualisht brenda një dite, dhe gjithnjë e më shumë konsumatorë kanë kërkesa gjithnjë e më të larta për llambat shtëpiake. Prodhuesit e llambave gu10 rekomandojnë një llambë LED gu10 miqësore me mjedisin që mund të zvogëlojë ndotjen e mjedisit dhe dëmtimin e dritës. Aplikimi i llambës gu10: Kryesisht i përshtatshëm për studiot e lajmeve televizive, studiot virtuale, studiot e intervistave, teatrot, klasa elektronike, dhoma të ndryshme takimesh, salla shumëfunksionale dhe vende të tjera si ndriçim funksional, dhe dritat LED ndjekin konceptin tradicional halogjen profesional Fresnel Koncepti i dizajnit dhe përdorni metodën e dritave të fokusit të lenteve të veshit, me module LED me densitet të lartë të fuqisë dhe sistem efikas fokusimi asferik, përdorni vetëm një të dhjetën e fuqisë së dritave tradicionale halogjene të tungstenit për të arritur të njëjtën performancë optike, dhe...

  Shiko detajet
 •                

  2023-6-1

  China Battery Operated Table Lamp: A Convenient Lighting Solution

  Table lamps are a great way to add extra lighting to a room, whether you’re using them to read, work or just create ambiance. However, traditional table lamps require a power outlet, limiting their placement options. Battery operated table lamps provide a solution to this problem, offering flexibility and convenience to the user. Battery operated table lamps are powered by standard or rechargeable batteries, allowing them to be placed anywhere without the need for an electrical outlet. This makes them perfect for outdoor areas, patios, camping trips, or any other location where you need a portable light source. One of the main advantages of battery operated table lamps is their flexibility. You can move them from room to room or...

  Shiko detajet