මුල් පිටුව - අපව අමතන්න

ස්ථාන විස්තර

 • විද්යුත් තැපෑල

  sales@home-luce.com

 • දුරකථන

  +86 15986525630

 • අදාළ පුද්ගලයා

  බෙලා යේ

 • ලිපිනය

  අංක 11, Xinmin 2nd Road, Xinle Village, Ma'an Town, Huicheng දිස්ත්‍රික්කය, Huizhou නගරය, Guangdong පළාත, චීනය Zip කේතය: 516057

අප අමතන්න