table lamps for living room
Tudalen gartref - Blog - Deinameg cwmni - What kind of downlight is better for consumers, and how to choose downlights manufacturers

What kind of downlight is better for consumers, and how to choose downlights manufacturers

time: 2022-12-28 view:408

Not sure how to decorate your home or business next? LED downlights can add beauty to any space. China’s LED downlight manufacturers and suppliers have a wide range of designs, styles, and technologies. What’s more, they are one of the most trusted suppliers in the international market.

What is LED downlight?

LED downlights, aka can lights, are ceiling accessories that can be seamlessly mounted on walls. It creates a stylish look that changes the mood of the room. Like other lighting aesthetics, LED downlights are a decisive factor in the success or failure of space decoration.

LED downlights are also extremely durable compared to traditional alternatives. Therefore, it performs better and saves money in the long run.

Some of the best LED downlights can last up to 50,000 hours.

 

 

 

designer downlight

Recently, some clients fell in love with an LED downlight from a well-known design company and wanted to incorporate it into their lighting scheme.

The fittings are beautiful, the light source is backwards (always recommended), the gold domed interior and minimal trim provides all the benefits of no-frills without the complicated plaster. In addition, the accessories feature a variety of integratable functions such as beam angle, color temperature, CRI, light source and dimming protocols.

 

Halogen vs. LED Downlights – Wattage

In terms of wattage, you want downlights that are both energy efficient and provide high beam. Therefore, we encourage you to use LED downlights.

An average 10W LED downlight produces twice as much light as a 55W halogen lamp. In terms of energy savings, the best options are LEDs that range from as low as 4.5 watts to 14 watts.

 

 

color temperature

As a general guide, when choosing LED downlights rooms tend to be very hot, such as indoors. In the kitchen or laundry room, cool white is ideal.
However, if you want a warm and intimate space, such as a living room or bedroom, warm downlights are better than cool white downlights. We recommend the Natural White 4000K as a good all-rounder. It’s cool, clean, and feels warm, but it doesn’t overwhelm your eyes — it’s like you have natural skylights through the ceiling.

If you want to have more high-quality downlights, please contact us.

Tagiau: ,

           

Y newyddion diweddaraf

 •                

  2022-4-26

  Adeiladu bwlb dan arweiniad ansawdd uchel dimmable

  Erbyn hyn mae yna lawer o wahanol arddulliau o oleuadau ar y farchnad, megis sbotoleuadau, goleuadau trac, downlights, ac ati Gallwch ddewis yn ôl eich anghenion. Nawr hoffwn siarad â chi am y bwlb dan arweiniad dimmable. Sut i Ddefnyddio Bylbiau LED Dimmable I wneud bylbiau LED yn pylu, rhaid i chi ddewis bylbiau LED a all gynnal pylu. Oherwydd nad yw cyflenwad pŵer gyrru bylbiau LED cyffredin yn cefnogi'r swyddogaeth pylu o ystyried y gost, dim ond y gyrrwr a all gefnogi pylu y gellir ei ddewis. Wrth siopa am LEDs dimmable, mae yna ychydig o bethau i'w cadw mewn cof. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu bylbiau golau sy'n gydnaws â system drydanol eich cartref. Yn ail, talu...

  Gweld manylion
 •                

  2022-10-8

  Lamp bwrdd ar gyfer bwytai gyda dyluniad unigryw a diddorol

  Mae lampau bwrdd yn ffordd wych o oleuo bwyty a chreu awyrgylch i'ch gwesteion. Ond sut ydych chi'n dewis y lamp bwrdd perffaith ar gyfer eich ystafell fwyta? Pa ffactorau y dylid eu hystyried wrth ddewis lampau bwrdd ar gyfer eich bwyty? Wrth ddewis lampau bwrdd ar gyfer eich ystafell fwyta, dylech ystyried sawl ffactor. Y cyntaf yw watedd y lamp. Mae angen lamp gyda digon o watedd arnoch i oleuo'r bwrdd cyfan. Y peth nesaf i'w ystyried yw'r math o fwlb. Mae angen i chi ddewis bylbiau sy'n llachar ac yn wydn. Hefyd, mae angen i chi ddewis lamp sy'n chwaethus ac yn addas ar gyfer addurn eich ystafell fwyta. Sut i sicrhau bod eich desg...

  Gweld manylion
 •                

  2021-12-15

  Gellir addasu goleuadau i lawr wedi'u gosod ar yr wyneb mewn sawl cyfeiriad, gan ganiatáu i'r golau siglo gyda'r hwyliau

  Yn y broses o wella'r cartref, bydd unigolion yn addurno pob cornel o'r cartref yn ôl eu dewisiadau eu hunain, a dylai'r dewis o lampau nid yn unig fodloni'r goleuadau sylfaenol, ond hefyd gael eu hintegreiddio i'r amgylchedd addurno cyfan o ran ymddangosiad. Felly byddwn yn gweld gwahanol gartrefi pobl, mae'r lampau y mae pawb yn eu defnyddio yn rhyfedd iawn. Defnyddir y goleuadau i lawr wedi'u gosod ar yr wyneb yn bennaf mewn gwahanol leoedd busnes, oherwydd gallant addasu'r cyfeiriad a'r disgleirdeb, felly fe'u defnyddir i greu awyrgylch penodol. Pan ddefnyddir cynnyrch o'r fath mewn amgylchedd gwella cartref, gall ychwanegu ymdeimlad o awyrgylch i'r ystafell gyfan a gall hefyd ddod â phrofiad ffres. Mae mowntio wyneb yn golygu bod ...

  Gweld manylion
 •                

  2023-3-24

  Chinese bedroom wireless lamp manufacturer

  As technology continues to advance, so do the devices we use in our daily lives. One such device is the bedroom wireless lamp, which has become increasingly popular in recent years. This lamp is designed to provide a convenient and easy-to-use lighting solution for bedrooms, without the need for cords or wires. The bedroom wireless lamp is a small, portable lamp that can be placed anywhere in the room. It is powered by a rechargeable battery, which means that it can be used without being plugged into an electrical outlet. This makes it ideal for use in areas where there are no electrical outlets, or where cords and wires would be unsightly or inconvenient. One of the main benefits of...

  Gweld manylion
 •                

  2022-7-25

  Rhesymau pam y dylech ddewis dimbar dan arweiniad sbotolau

  Credaf fod pawb yn gyfarwydd â lampau dan arweiniad, ac maent yn gymharol gyffredin ym mywyd beunyddiol. Mae sbotolau yn fath arbennig o ffynhonnell golau pwynt sy'n taflu golau i un cyfeiriad. Mae'r sbotolau yn taflu golau tebyg i gôn, sy'n gyson â'r sbotolau a welwn mewn gwirionedd. Mae ei olau yn deillio o un pwynt, gan belydru côn golau i un cyfeiriad. Mae sbotolau yn brasamcanu ffynhonnell golau pwynt gydag amrediad onglog cyfyngedig. Gellir defnyddio sbotoleuadau i efelychu ffynonellau golau megis llwyfan, prif oleuadau ceir, goleuadau fflach, a lampau desg mewn senarios delweddu deuol digidol. Beth yw manteision ac anfanteision dimbar dan arweiniad sbotolau? Y manteision yw: 1. Bach o ran maint ac uchel mewn disgleirdeb,...

  Gweld manylion
 •                

  2022-4-28

  Mae ein lampau bwrdd ar gyfer ystafell fyw yn fwy cyfleus

  Mae yna lawer o resymau dros ddewis lamp desg ar gyfer eich ystafell fyw. Maent yn gyfleus, yn chwaethus a gallant ychwanegu ychydig o geinder i'ch gofod. Ond beth yw'r lamp desg orau i'w defnyddio yn yr ystafell fyw? Dyma ychydig o bethau i'w cofio wrth ddewis y golau perffaith ar gyfer eich gofod. Wrth ddewis lamp bwrdd ar gyfer ystafell fyw mae maint yn bwysig. Rydych chi eisiau sicrhau bod y goleuadau'n gymesur â gweddill yr ystafell. Gall goleuadau bach mewn ystafell fawr edrych allan o le, tra gall goleuadau mawr mewn ystafell fach fod yn llethol. Mae ymarferoldeb yn ystyriaeth allweddol arall wrth ddewis lamp bwrdd ar gyfer ystafell fyw. Mae angen i chi...

  Gweld manylion