table lamps for living room
Tudalen gartref - Blog - Gwybodaeth am y Diwydiant - Saith ffordd o ddewis lamp bwrdd dimmable rheoli cyffwrdd

Saith ffordd o ddewis lamp bwrdd dimmable rheoli cyffwrdd

time: 2021-09-30 view:1229

For office workers and student parties, it is very important to look for high-quality touch-control dimmable table lamps when working and studying at night. At the same time, technically, dimmable table lamps have to play the role of eye protection. For our consumers, how do we distinguish and choose eye-protecting touch dimmable table lamps? Please read the content carefully.

Method one: Color temperature.
According to the requirements of the national “Read and Write Desk Lamp Performance Requirements”, the color temperature shall not exceed 4000K. What is the concept of 4000K color temperature? We understand it as the comfortable and warm sunshine at 8 o’clock in the morning. The color temperature beyond this stage is very harmful to the eyes.

Method two: lighting.
According to national standards, there are two standards: A-level and AA-level. Reaching AA grade is the best for children’s eyes. When our consumers are buying, we need to pay attention to whether the product’s detail page indicates whether it is A-level or AA-level.

Method three: color development.
The country requires the color rendering index to be greater than 82, what is the color rendering index? Careful you, in your daily life, observe the color of the apple under the sun, which is different from the color observed under the indoor light. In a dark room, you may find gorgeous phenomena under the sun. The light restores the color of this apple to the color of indoor sunlight, which is called color rendering. The higher the index, the higher the degree of reduction. Children often study under light with low color rendering index, which will reduce their sensitivity to color, which has a great impact on children who like to paint.

 

rechargeable table lamps

 

Method four: Blu-ray.
Speaking of blue light, it is also a factor that many parents worry about. In fact, many people have a misunderstanding of blue light and believe that all blue light is harmful to the eyes.
In fact, short-wave blue light is harmful to the retina, and long-wave blue light can regulate the body’s biological clock and memory. So, how is shortwave blue light produced? Human eyes are too close to the screen and the light. Therefore, when using electronic products and desk lamps, keep your eyes away from the screen and lights, relax and adjust your eyes at a certain time.
In the selection of lighting appliances, the best-selling companies on the market have carried out certain technical treatments on blue light. For example, from the light source of the luminous LED, the method of alternating cold and warm lamp beads is adopted.

Method five: glare.
There is no glare, that is, the light is not reflected on the book, which is related to the way the table lamp emits light. The desk lamps currently on the market have two methods: direct light and side light. Direct light is the way traditional table lamps emit light. The light is usually bright in the center and dark around it. It is still very dazzling to the naked eye. After reading it often, and then looking at other places, you will see a lot of small black things floating in the air. Side light is the light that simulates the continuous reflection and refraction of sunlight in the atmosphere, and finally achieves a soft effect. This kind of light does not sting when looking directly at the eyes, and the refracted light is very uniform.

Method six: flash.
What is a flash? When we often use mobile phones to take computer pictures and TV pictures, flickering lines will appear on the mobile phone. This phenomenon is called blistering. Non-flickering desk lamp means that the phone is facing the light and there will be no flicker.

Method seven: dimming.
The last method that is very important to the user experience is dimming. Because we have different requirements for the brightness of the light in different life scenes. More dimming modes also meet our needs for reading, playing, and painting.

 

banner3

Finally, when choosing a touch dimmable desk lamp, pay attention to whether it has passed the national CQC test report.Home Lite Technology Co., Ltd is committed to becoming a leading home lighting supplier in the industry. Founded in 2019, the company is an advocate of light safety, successively launched Sunlight series, Non-flicker series (Flickering percentage<1%), Dim To Warm series, High Anti-corrosion series, Long Lifespan series, and Fully-compatible Dimming series. As the society has higher requirements for the light environment, Home Lite takes “make light safer and more comfortable” as its mission, and is committed to achieving the vision of “continuous innovation and being the guardian of light safety”.

Tagiau: , , ,

           

Y newyddion diweddaraf

 •                

  2022-4-26

  Adeiladu bwlb dan arweiniad ansawdd uchel dimmable

  Erbyn hyn mae yna lawer o wahanol arddulliau o oleuadau ar y farchnad, megis sbotoleuadau, goleuadau trac, downlights, ac ati Gallwch ddewis yn ôl eich anghenion. Nawr hoffwn siarad â chi am y bwlb dan arweiniad dimmable. Sut i Ddefnyddio Bylbiau LED Dimmable I wneud bylbiau LED yn pylu, rhaid i chi ddewis bylbiau LED a all gynnal pylu. Oherwydd nad yw cyflenwad pŵer gyrru bylbiau LED cyffredin yn cefnogi'r swyddogaeth pylu o ystyried y gost, dim ond y gyrrwr a all gefnogi pylu y gellir ei ddewis. Wrth siopa am LEDs dimmable, mae yna ychydig o bethau i'w cadw mewn cof. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu bylbiau golau sy'n gydnaws â system drydanol eich cartref. Yn ail, talu...

  Gweld manylion
 •                

  2022-8-5

  Gall gosod goleuadau gardd gu10 hefyd roi teimlad cynnes i chi yr haf hwn

  Syniadau goleuadau gardd ac awgrymiadau i gael y gorau o'ch goleuadau allanol. Er ein bod i gyd yn deall pwysigrwydd goleuadau cywir yn ein cartref, amgylchedd gwaith cytbwys a goleuadau acen. Beth yw ein barn ni am oleuadau gardd? Gall goleuadau awyr agored da drawsnewid unrhyw ofod allanol, creu goleuadau ymarferol ar gyfer diogelwch a'r amgylchedd, creu awyrgylch hardd a phwysleisio nodweddion presennol. Wrth gynllunio eich goleuadau gardd, mae'n bwysig penderfynu lle bydd angen y goleuadau arnoch a pha fath o oleuadau y bydd eu hangen arnoch. Er enghraifft, a ydych chi eisiau creu amgylchedd croesawgar mewn ardal eistedd benodol, neu a ydych chi am ddefnyddio llifoleuadau yn yr eil neu'r dreif er diogelwch? Mae yna lawer o...

  Gweld manylion
 •                

  2023-2-6

  modern led table lamp lights up your office

  With so many of us working and studying from home, setting up the perfect workspace is critical. When looking for home office inspiration, one of the most important home office ideas is lighting. Believe it or not, the lamp on your desk can make or break your day. Not to mention, lights are a huge decorative element when it comes to home office decor.   As unimportant as it may seem, your lamp is one of the most important parts of your table setting, second only to your chairs. With many of us spending more than 8 hours a day staring at our computers, whether at work or at school, lighting is even more important. You may have noticed that...

  Gweld manylion
 •                

  2021-11-17

  Lamp bwrdd gardd aildrydanadwy, defnyddiwch ychydig o olau i oleuo'r ffordd adref

  Gyda datblygiad technoleg, mae'r amgylchedd yr ydym yn byw ynddo wedi dod yn ddeallus. Yn y gorffennol, roedd y defnydd o oleuadau yn fwynhad moethus, ond y dyddiau hyn, yn ogystal â chynnal swyddogaeth goleuo, mae pobl hefyd yn rhoi ystyr mwy cysegredig. Mae lamp yn dipyn o olau seren yn yr ardd, yn ein harwain adref ac yn goleuo'r llwybr yr ydym wedi ei gerdded. Mae amgylchedd yr ardd yn cael ei ddominyddu gan blanhigion. Mae'r cysyniad dylunio cyffredinol yn cychwyn o gyflwr gwreiddiol yr ardd ac yn ymgorffori gormod o offer modern, a fydd yn dinistrio cenhedlu artistig yr ardd gyfan. Gellir integreiddio'r lamp bwrdd gardd aildrydanadwy i ddyluniad cyffredinol yr ardd trwy ei ddyluniad. Efallai...

  Gweld manylion
 •                

  2021-9-6

  Sut i ddewis y lamp bwrdd ochr gwely cywir?

  Mae llawer o bobl yn meddwl, wrth ddewis offer goleuo, po uchaf yw'r disgleirdeb, y gorau yw'r goleuadau. Mewn gwirionedd, y gorau yw'r goleuo yw un o brif achosion blinder gweledol, sy'n niweidio'r retina'n ddifrifol. Yn enwedig ar gyfer plant ifanc, maent yn aml yn defnyddio lampau bwrdd wedi'u goleuo. Bydd yn effeithio ar ddatblygiad arferol y llygaid. Felly, wrth ddewis lamp bwrdd wrth ochr y gwely, argymhellir defnyddio lamp bwrdd LED a cheisio defnyddio lamp bwrdd dimmable gyda phorthladd usb. Yr egwyddor o ddewis y goleuadau. Ystyriwch ffactorau. Mae'r dewis o lamp wrth ochr y gwely yn seiliedig yn gyffredinol ar faint yr ystafell, cyfluniad y dodrefn, yr arddull addurno gyffredinol ac anghenion personol i benderfynu ar y ...

  Gweld manylion
 •                

  2022-4-20

  Y gwahaniaeth rhwng downlights a sbotoleuadau

  1 swyddogaeth Yn gyffredinol, mae goleuadau i lawr yn lampau cyffredin, sy'n chwarae rhan goleuadau ategol ym mywyd teuluol yn bennaf. Yn ogystal â chael eu gosod ym mhrif leoliad yr ystafell fyw, bydd rhai goleuadau hefyd yn cael eu gosod o amgylch y nenfwd at ddibenion addurniadol. Ar yr un pryd, ni fydd yn meddiannu'r gofod mewnol, gan wneud i'r ystafell fyw gyfan edrych yn arbennig o atmosfferig. Mae sbotoleuadau yn aml yn chwarae rhan drawiadol mewn eitem ac yn aml gallant chwarae rhan mewn creu awyrgylch teuluol. Yn gyffredinol, defnyddiwyd sbotoleuadau yn helaeth wrth ddylunio waliau teledu ac maent wedi chwarae rhan dda o'u cymharu. Ar gyfer bywyd teuluol pobl, gall greu amgylchedd cartref pen uwch a mwy atmosfferig. 2. golau...

  Gweld manylion