table lamps for living room
Tudalen gartref - Blog - Deinameg cwmni - modern led table lamp lights up your office

modern led table lamp lights up your office

time: 2023-02-06 view:476

With so many of us working and studying from home, setting up the perfect workspace is critical. When looking for home office inspiration, one of the most important home office ideas is lighting. Believe it or not, the lamp on your desk can make or break your day. Not to mention, lights are a huge decorative element when it comes to home office decor.

 

As unimportant as it may seem, your lamp is one of the most important parts of your table setting, second only to your chairs.

With many of us spending more than 8 hours a day staring at our computers, whether at work or at school, lighting is even more important. You may have noticed that after staring at a computer all day without proper lighting, you feel more tired or have eye strain. So, why choosing the right lighting is so important.
Choose a modern LED eye protection table lamp: its light belongs to warm tone, which can relieve your eye fatigue and better protect your eyes.

 

Choose the right size: Yes, lights aren’t one-size-fits-all. If you have a small desk, a clip-on lamp or a lamp with a small base can save most of the desk space. If you have a larger table, consider a reach light, similar to an architectural light. In general, your light source should be on your head, but not out of your eyes. Adjust the position: The light should be positioned so that no shadows slide across your desk as you work. For right-handed people, this means placing the lamp on the left side of the table, and vice versa.
When used with a computer, a desk lamp should illuminate the desktop and keyboard without glare on the screen.

 

Note the switch position: it should be easy to turn the lamp on and off. You don’t need magic to turn on the power switch. Good switch options include zippers, dock switches, and touch lights. Design aside, if you follow these guidelines, you’ll have no trouble finding the best desk lamp.
Of course, our suggestions below will add the style and glamor you want to your home decor. However, that doesn’t mean you have to give up functionality and practicality.

Our desk lamp not only protects your eyes, but also lasts longer than ordinary desk lamps. Available in two different height styles and a variety of colors for your choice.

Tagiau: ,

           

Y newyddion diweddaraf

 •                

  2022-5-6

  Sut i Ddewis y lampau bwrdd ar gyfer ystafell fyw Sy'n iawn i chi

  Ydych chi'n chwilio am y lamp bwrdd perffaith ar gyfer eich ystafell fyw? Os felly, rydych chi wedi dod i'r lle iawn! Mae gennym ddewis eang o lampau bwrdd i weddu i unrhyw ystafell fyw. Mae yna ychydig o bethau y mae angen i chi eu hystyried wrth ddewis y lamp ddesg berffaith ar gyfer eich ystafell fyw. Yn gyntaf, ystyriwch arddull gyffredinol yr ystafell. Ydych chi eisiau golwg fwy traddodiadol neu olwg fwy modern? Bydd hyn yn eich helpu i gyfyngu ar eich dewisiadau. Mae Mary yn y farchnad am lamp newydd. Symudodd i fflat newydd ac roedd hi eisiau ychwanegu ychydig o bersonoliaeth i'w hystafell fyw. Porodd y dewis o osodiadau golau yn y siop ond ni allai ymddangos fel petai ...

  Gweld manylion
 •                

  2021-10-13

  Arweiniodd tri chamddealltwriaeth o godi tâl di-wifr afradu gwres lamp bwrdd

  Ar hyn o bryd, mae yna amrywiaeth o lampau bwrdd LED ar y farchnad, megis lampau bwrdd dan arweiniad gyda siaradwyr Bluetooth, lamp bwrdd dan arweiniad gyda chodi tâl di-wifr, lampau bwrdd amddiffyn llygaid ac yn y blaen. Mae defnyddwyr hefyd yn caru'r lampau bwrdd hyn yn fawr. Wrth gwrs, mae defnyddwyr hefyd yn bryderus iawn am afradu gwres eu lampau bwrdd LED eu hunain. Wedi'r cyfan, mae afradu gwres cynnyrch yn uniongyrchol gysylltiedig ag ansawdd a bywyd gwasanaeth. Yma, mae gweithgynhyrchwyr lampau bwrdd dan arweiniad codi tâl di-wifr yn ymroddedig i ateb cwestiynau i ddefnyddwyr. 1. Ofergoeledd deunyddiau dargludol thermol. Oherwydd gall unrhyw ddeunydd uwch-dechnoleg afradu gwres. Mae'n defnyddio alwminiwm cyffredin i wasgaru gwres. Ar ôl llawer o brofion, mae'r tymheredd ...

  Gweld manylion
 •                

  2023-3-6

  Brighten Up Your Space with LED Bedside Lamps

  Bedside lamps have become a staple in modern bedrooms. They provide ambient lighting that sets the tone for the room and helps create a cozy atmosphere. However, not all bedside lamps are created equal. LED bedside lamps, in particular, offer a range of benefits that make them a popular choice among homeowners. In this article, we will explore the advantages of LED bedside lamps and highlight some of the best options available on the market.   Advantages of LED Bedside Lamps Energy Efficiency LED lamps are highly energy-efficient and use up to 75% less energy than traditional incandescent lamps. This means that you can enjoy the same level of brightness while saving money on your electricity bills.   Long Lifespan...

  Gweld manylion
 •                

  2021-12-23

  Mae dewis batri lamp bwrdd awyr agored a weithredir yn ddewis doeth

  Sut ydych chi'n goleuo'ch ystafell pan fyddwch gartref, gall y dewis cywir o oleuadau greu teimlad cynnes, rhoi cynhesrwydd cartref i bobl, ac ar yr un pryd gall atal y cartref rhag bod yn rhy dywyll. Dewiswch lamp bwrdd gartref, a hyd yn oed dewiswch lamp bwrdd yn yr awyr agored. Rhaid dewis lamp bwrdd yn ofalus yn union fel dewis dodrefn. Sut i ddewis lamp awyr agored? Cyn dewis, mae'n rhaid i chi ystyried yn glir beth yw ei ddiben. Bydd dewisiadau gwahanol yn dod â gwahanol deimladau. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n mynd i wersylla neu farbeciw y tu allan, mae angen ichi ddod â llawer o bethau ac mae'n anodd dod o hyd i ffynhonnell pŵer. Ar yr adeg hon, gallwch ddewis ...

  Gweld manylion
 •                

  2021-9-6

  Ynglŷn â chymhwyso a swyddogaeth gu10 bwlb LED dimmable

  The standard of living is gradually improving in a day, and more and more consumers have higher and higher requirements for household lamps. The gu10 bulbs manufacturers recommends an environmentally friendly gu10 LED bulb that can reduce environmental pollution and damage to the light. gu10 light bulb application: Mainly suitable for TV news studios, virtual studios, interview studios, theaters, electronic classrooms, various meeting rooms, multi-function halls and other places as functional lighting, and LED spotlights follow the traditional professional halogen Fresnel The design concept and use method of ear lens spotlights, with high power density LED modules and efficient aspherical focusing system, only use one-tenth of the power of traditional tungsten halogen spotlights to achieve the same optical performance, and...

  Gweld manylion
 •                

  2021-12-10

  Mae'r bwlb dan arweiniad dimmable yn creu awyrgylch byw cyfforddus i bawb

  Pan fydd bywydau pobl yn mynd i mewn i oes y goleuo, bydd pawb yn poeni am y defnydd o drydan pan fyddant yn galaru am gynnydd gwyddoniaeth a thechnoleg. O safbwynt datblygiad hirdymor, bydd y defnydd o ynni hefyd yn dod yn bryder mawr i dechnoleg yn y dyfodol. Mae ymddangosiad lampau dan arweiniad wedi dod yn ddewis amgen o ansawdd uchel i lampau gwynias gyda defnydd isel o ynni a disgleirdeb uchel. Gyda gwelliant parhaus y galw yn y farchnad, bwlb dan arweiniad dimmable hefyd wedi dod yn y galw sylfaenol i bobl ddewis lampau. Pam dewis golau y gellir ei bylu. Oherwydd os defnyddir lamp o'r fath gartref, gall addasu disgleirdeb y cartref yn effeithiol. Gall dewis gwahanol oleuadau pylu mewn gwahanol amgylcheddau hefyd newid awyrgylch y ...

  Gweld manylion